Acer eRecovery Management 5.0.3508

Acer eRecovery Management 5.0.3508

Acer Incorporated - Freeware - ra khỏi 47 phiếu
Acer eRecovery quản lý là một ứng dụng được thiết kế để giúp bạn sao lưu một hệ thống. Các tập tin sao lưu tạo ra có thể được sử dụng để khôi phục lại hệ thống một đến một nhà nước trước đó. Công cụ này được thiết kế cho người dùng máy tính xách tay ACER muốn khôi phục thông tin của họ sau khi một tai nạn hệ thống. Bạn cũng có thể tạo bản sao lưu định kỳ, nếu bạn muốn chắc chắn rằng bạn có thể khôi phục lại máy tính