Acer ePower Management 7.0.3006

Acer ePower Management 7.0.3006

ACER Inc. - Freeware - ra khỏi 35 phiếu

Acer ePower Management chạy trên Windows.

Hệ điều hành: Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 22/03/2013
Nhà phát hành: ACER Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.288 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Cho chủ sở hữu hệ thống Acer. Nó sẽ cho phép người sử dụng để quản lý kế hoạch nguồn điện. Các cấu hình mà bạn thực hiện với Acer ePower quản lý sẽ ảnh hưởng đến độ sáng, sử dụng CPU cũng như thời gian ngủ cho máy tính.