The Sims™ Шоу-бизнес 12.0.273

The Sims™ Шоу-бизнес 12.0.273

Electronic Arts – Shareware

Tổng quan

The Sims™ Шоу-бизнес là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Electronic Arts.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của The Sims™ Шоу-бизнес là 12.0.273, phát hành vào ngày 30/01/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 12.0.273, được sử dụng bởi 75 % trong tất cả các cài đặt.

The Sims™ Шоу-бизнес đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

The Sims™ Шоу-бизнес Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho The Sims™ Шоу-бизнес!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có The Sims™ Шоу-бизнес cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản