Microsoft Outlook Social Connector Provider for Windows Live Messenger 14.0.5120.5000

Microsoft Outlook Social Connector Provider for Windows Live Messenger 14.0.5120.5000

Microsoft Corporation – Freeware –
ra khỏi 24 phiếu
4 Stars User Rating
Microsoft Outlook xã hội kết nối nhà cung cấp cho Windows Live Messenger cho phép bạn kết nối Windows Live ID của bạn để kết nối xã hội Outlook và có được thông tin về bạn bè và đồng nghiệp. Bạn có thể xem Cập nhật trạng thái và gần đây đã đăng tập tin từ liên hệ Windows Live của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng kết nối xã hội Outlook để hiển thị một cái nhìn nhanh chóng của nội dung Outlook liên quan khi bạn bấm vào một email từ một số liên lạc, chẳng hạn như tại các cuộc hội thoại e-mail, cuộc họp, và chia sẻ tập tin đính kèm để giúp bạn dễ dàng theo dõi truyền thông của bạn.

Tổng quan

Microsoft Outlook Social Connector Provider for Windows Live Messenger là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.728 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Outlook Social Connector Provider for Windows Live Messenger là 14.0.5120.5000, phát hành vào ngày 22/03/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/07/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 14.0.5120.5000, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Outlook Social Connector Provider for Windows Live Messenger đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Outlook Social Connector Provider for Windows Live Messenger đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Outlook Social Connector Provider for Windows Live Messenger!

Cài đặt

người sử dụng 1.728 UpdateStar có Microsoft Outlook Social Connector Provider for Windows Live Messenger cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản