Кумир 1.9.1

Кумир 1.9.1

НИИСИ РАН – Shareware –

Tổng quan

Кумир là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi НИИСИ РАН.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 440 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Кумир là 1.9.1, phát hành vào ngày 24/01/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/04/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 1.9.1, được sử dụng bởi 93 % trong tất cả các cài đặt.

Кумир đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Кумир Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Кумир!

Cài đặt

người sử dụng 440 UpdateStar có Кумир cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản