Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 4.0.15

Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 4.0.15

WXS – Freeware – iOS
37 oy
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

The Bible APP offers a comprehensive and user-friendly experience for reading the Bible. It includes features like note-taking and support tools. Additionally, it introduces a scripture checking group function that allows interaction among multiple users for verifying scriptures. Leaders within the group can provide feedback on the exchanged information. For individual spiritual practice, the software facilitates Bible reading/recitation plans, spiritual practice journaling, and access to spiritual practice materials.

Genel bakış

Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 kategori (2) WXStarafından geliştirilen bir Freeware yazılımdır.

Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 4.0.15 28.02.2024 Tarihinde yayımlanan, be. O başlangıçta bizim veritabanı üzerinde 28.02.2024 eklendi.

Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 aşağıdaki işletim sistemlerinde çalışır: iOS.

Kullanıcılar Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 5 dışarı-in 5 yıldız bir puan verdi.


Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 İçin bana bir daha gözden geçirme !

Ekran görüntüsü (tıklayın) büyük görmek için

Güvenli ve ücretsiz indirme UpdateStar tarafından kontrol

Kalış güncel
UpdateStar ile ücretsiz.