prerude

  • LOVE 0.5.0
    Mer

    LOVE 0.5.0

    prerude - Open Source -
    LOVE är en 2D-spelmotor som använder lua skript språk för att skapa spel. Den förlitar sig på OpenGL-grafik och SDL-gränssnittsbiblioteket för att möjliggöra plattforms oberoende implementering och är en allomfattande spel miljö för … mer info ...