Philipp Hahn

  • Shrew Soft VPN client
    Mer

    Shrew Soft VPN client

    Philipp Hahn - Open Source -
    Shrew Soft VPN-klienten för Unix är en gratis IPsec-klient för FreeBSD, NetBSD, och Linux-baserade operativsystem. Det kan användas för att kommunicera med system som kör ipsec-tools. mer info ...