Beeblebrox.org

  • HashTab 6.0.0.34
    Mer

    HashTab 6.0.0.34

    Beeblebrox.org - 0,9MB - Freeware -
    En Fönstren avsats utsträckande vilken installerar en ny flik med hash-information. Innehåller MD5, SHA1 och CRC032. Möjliggör också lätt hash jämförelse. Bra för att kontrollera nedladdningar utan att kräva någon externa verktyg. mer info ...