Logga in

Med en fri UpdateStar konto kan du alltid tillgång till alla dina UpdateStar produkt licenser. Du kan också lägga till ytterligare licenser för programvara från tredje part och använda ditt konto som en enda licens slutförvaret. Så vis kommer du aldrig att förlora en licens igen.