WinSCP 5.17.10

WinSCP 5.17.10

Martin Prikryl - Open Source - av 84 röster
WinSCP är en öppen källkod SFTP klient FTP-klient för Windows. Dess huvudsakliga funktion är den säker filöverföringen mellan en lokal och en fjärrdator. Utöver detta erbjuder WinSCP grundläggande fil manager funktionalitet. Det använder SSH (Secure Shell) och stöder, förutom Secure FTP, även äldre SCP-protokollet.