Tor 2.3.25-15

Tor 2.3.25-15

Roger Dingledine and Nick Mathewson - Freeware - av 63 röster

Tor går på Android.

Operativsystem:
  • Android
License: Freeware
Datum tillagd: 2013-11-20
Utgivare: Roger Dingledine and Nick Mathewson
Tor är en uppsättning verktyg för ett stort antal organisationer och personer som vill vara mer säker och säkrare på Internet.

Tor hjälp kan du anonymisera surfning och publicering, snabbmeddelanden, IRC, SSH och andra program som använder TCP-protokollet. Tor ger också en plattform som utvecklare kan bygga nya applikationer med inbyggda anonymitet, säkerhets- och sekretessfunktioner.

Din trafik är säkrare när du använder Tor, eftersom kommunikation är studsade runt ett distribuerat nätverk av servrar, lök routrar. Istället för att ta en direktlinje från källa till destination, datapaket på Tor nätverk ta en random väg över flera servrar som döljer dina spår så kan ingen observatör på någon enda punkt säga var uppgifterna kommer ifrån eller var den kommer.

Detta gör det svårt för mottagare, observatörer och även lök routrarna själva lista ut vem och var du är. Tor: s teknik syftar till att ge Internet-användare med skydd mot "trafikanalys", en form av nätverksövervakning som hotar personliga anonymitet och sekretess, affärshemligheter aktiviteter och relationer och statens säkerhet.