Microsoft Office PowerPoint Viewer 97

Microsoft Office PowerPoint Viewer 97

Microsoft - Freeware - av 162 röster
PowerPoint Viewer kan du Visa fullfjädrad presentationer som skapats i PowerPoint 97 och senare versioner. Visningsprogrammet stöder också öppna lösenordsskyddade Microsoft PowerPoint-presentationer. Du kan visa och skriva ut presentationer, men du kan inte redigera dem i PowerPoint Viewer.
Obs: Om inga licensavtalet presenteras under installationen eller den första körningen av PowerPoint Viewer 2003, genom att ladda ner programvaran samtycker du att programvaran är enligt villkoren i de licensavtal som du redan accepterat i din tidigare installation av PowerPoint Viewer, med Microsoft som licensgivaren.
Följande Microsoft PowerPoint-funktioner stöds inte i detta visningsprogram: Information Rights Management (IRM) presentationer.
Köra makron, program, eller öppna länkade eller inbäddade objekt.