Java Update 8.0.1920.12

Java Update 8.0.1920.12

Oracle - 68MB - Freeware - av 498 röster
Java SE Runtime Environment innehåller Java virtual machine,
klassbibliotek och Java application launcher som är
krävs för att köra program skrivna i programmeringsspråket Java.
Det är inte en utvecklingsmiljö och innehåller inte utveckling
verktyg som kompilatorer eller felsökare.

Den senaste Java-versionen innehåller viktiga förbättringar som höjer prestanda, stabilitet och säkerhet i Java-program som körs på din maskin. Installera uppdateringen gratis kommer att se till att din Java-program fortsätter att köra säkert och effektivt.