Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 12.0.30501

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 12.0.30501

Microsoft - Freeware - z 140 głosów
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 pakiet redystrybucyjny instaluje składniki środowiska wykonawczego Visual C++ biblioteki wymagane do uruchamiania aplikacji, opracowany z Visual C++ 2010 SP1 na komputerze, który nie zawiera Visual C++ 2010 SP1 rata. Ten pakiet instaluje składniki wykonawcze C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP i MSDIA bibliotek. Dla bibliotek, które obsługują model wdrażania side-by-side (CRT, SCL, ATL, MFC, OpenMP) są zainstalowane w pamięci podręcznej zestawów macierzystego, również o nazwie WinSxS folder, w wersjach systemu operacyjnego Windows, które obsługują zestawów side-by-side.

Wykryto problem bezpieczeństwa, prowadzące do luki w aplikacji MFC, które są zbudowane z Visual Studio 2010 i Microsoft Visual C++ 2010 pakiet Service Pack 1 pakietu redystrybucyjnego statku. Komputer można chronić przez zainstalowanie tej aktualizacji firmy Microsoft.