Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 11.0.61030.0

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 11.0.61030.0

Microsoft - 2,6MB - Freeware - z 1213 głosów
Pakiet redystrybucyjny programu Microsoft Visual C++ 2005 instaluje składniki środowiska wykonawczego Visual C++ biblioteki wymagane do uruchamiania aplikacji, opracowany z Visual C++ na komputerze, który nie zawiera Visual C++ 2005 zainstalowaną.

Ten pakiet instaluje składniki wykonawcze C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP i MSDIA bibliotek. Dla bibliotek, które obsługują model wdrażania side-by-side (CRT, SCL, ATL, MFC, OpenMP) są zainstalowane w pamięci podręcznej zestawów macierzystego, również o nazwie WinSxS folder, w wersjach systemu operacyjnego Windows, które obsługują zestawów side-by-side.

Wykryto problem zabezpieczeń, prowadzące do luki w zabezpieczeniach aplikacji MFC DLL sadzenia z MFC nie podając pełną ścieżkę do biblioteki dll systemu lokalizacji. Komputer można chronić przez zainstalowanie tej aktualizacji firmy Microsoft. Po zainstalowaniu tego przedmiotu, może być ponowne uruchomienie.