HP Solution Center 13.0

HP Solution Center 13.0

Hewlett-Packard - 44,5MB - Commercial - z 100 głosów
Centrum obsługi HP jest główne oprogramowanie program, który służy do kontroli i utrzymania drukarki All-in-One w systemie Windows. Program jest częścią pakietu oprogramowania i sterowników pełny cecha dla danego produktu i nie może być pobierane oddzielnie. Centrum obsługi HP działa jako centralny punkt dostępu dla zadania skanowania, drukowania i kopiowania, a także zapewnia dostęp do następujących funkcji:

-Ustawienia produktu (np. ustawienia drukowania i skanowania)
-Pomoc i rozwiązywanie problemów
-Linki na zakupy i zaopatrzenie
-Inne programy oprogramowanie HP (np. oprogramowanie do edycji zdjęć)