HDD Regenerator 20.11.11

HDD Regenerator 20.11.11

Dmitriy Primochenko - 7,9MB - Demo
Dysk twardy jest integralną częścią każdego komputera. Przechowuje wszystkie informacje. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych wady dysków twardych jest uszkodzone sektory na powierzchni dysku. Uszkodzone sektory są częścią powierzchni dysku, który zawiera nie czytelne, ale często niezbędne informacje. Wyniku uszkodzone sektory mogą mieć trudności, aby czytać i kopiować dane z dysku, system operacyjny staje się niestabilny i wreszcie komputer może niesłabnący ponadto w ogóle. Gdy dysk twardy jest uszkodzony z uszkodzonymi sektorami, dysk nie tylko staje się niezdatne do użytku, ale także ryzyko utraty informacji przechowywanych na nim. Regeneratorze dysk twardy można naprawić uszkodzonych dysków twardych bez wpływu na lub zmiany istniejących danych. W rezultacie wcześniej niedostępne i nie można odczytać informacji jest przywracany.