Debugging Tools for Windows (x86) 6.12.2.633

Debugging Tools for Windows (x86) 6.12.2.633

Microsoft - 16,8MB - Freeware - z 9 głosów
Korzystając z narzędzi do debugowania dla systemu Windows, można debugować sterowników, aplikacji i usług na komputerach z systemem Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista lub Windows Server 2008. Korzystając z narzędzi debugowania dla systemu Windows, można również debugować system operacyjny sam. Wersji pakietu narzędzi debugowania dla systemu Windows są dostępne dla 32-bitowy x 86, macierzystego Intel Itanium i native x64 platform.

Najnowszą wersję narzędzi debugowania dla systemu Windows jest dostępna do pobrania (zobacz sekcję przy użyciu narzędzi debugowania dla systemu Windows na tej stronie). Można także zainstalować pakiet Windows Driver Kit (WDK), Platform SDK lub CD Diagnostyka obsługi klienta.