7zx macosx

7zx macosx

tại UpdateStar
 • 7zX 1.7.1
  Hơn

  7zX 1.7.1

  Sixty Five - Freeware -
  7zX is a file compression tool for Mac OS X. It can compress and decompress the 7z file format used by 7-Zip. Thông tin thêm...
 • Audacity 2.2.1
  Hơn

  Audacity 2.2.1

  Audacity Team - Open Source -
  Audacity là một biên tập âm thanh multitrack cross-nền tảng. Nó cho phép bạn để ghi lại âm thanh trực tiếp hoặc để nhập các tập tin Ogg, WAV, AIFF, AU, IRCAM, hay MP3.Khách sạn đặc trưng với một vài hiệu ứng đơn giản, tất cả các tính năng … Thông tin thêm...
 • Inkscape 0.92.2
  Hơn

  Inkscape 0.92.2

  Inkscape - 57,6MB - Freeware -
  Inkscape là một công cụ vẽ với khả năng tương tự như Illustrator, Freehand và CorelDraw có sử dụng định dạng đồ họa vector khả năng mở rộng tiêu chuẩn W3C (SVG). Thông tin thêm...
 • Scribus 1.5.3
  Hơn

  Scribus 1.5.3

  The Scribus Team - Open Source -
  Scribus là một chương trình mã nguồn mở mang lại cho bố cục trang chuyên nghiệp đoạt Linux/UNIX, Hệ điều hành Mac OS X, OS/2 và Windows máy tính để bàn với một sự kết hợp của "báo chí-sẵn sàng" sản lượng và phương pháp tiếp cận mới để bố … Thông tin thêm...
 • Russian Phonetic MacOSX
 • StepMania 5.0.10
  Hơn

  StepMania 5.0.10

  OS Development - Freeware -
  StepMania is a music/rhythm game. The player presses different buttons in time to the music and to note patterns that scroll across the screen. Thông tin thêm...
 • aMSN 0.98.9
  Hơn

  aMSN 0.98.9

  OS Development - Open Source -
  A very nice MSN compatible messenger application, aMSN Messenger is a multiplatform MSN messenger clone. Works pretty much like its Windows based counterpart. Perfect for keeping in touch with those friends who have not yet seen the light. Thông tin thêm...
 • VDrift
  Hơn

  VDrift

  Chris Guirl - Open Source -
  VDrift is a driving simulation game made with drift racing in mind,powered by the Vamos physics engine. Thông tin thêm...
 • World of Padman 1.6
  Hơn

  World of Padman 1.6

  Padworld Entertainment - Open Source -
  Developed and headed by the professional cartoonist and illustrator ENTE, PadWorld Entertainment, the Team behind World of Padman (WoP) proudly present a free multi player standalone game for Windows, MacOSX and Linux that's powered by an … Thông tin thêm...
 • Lazarus 1.8.0
  Hơn

  Lazarus 1.8.0

  Michael A. Hess - Open Source -
  Lazarus is a RAD Object Pascal Development IDE for use with Free Pascal. It is the open source equivalent of the Delphi VCL, designed to be widget-independent and to work on any platform where Free Pascal can be found. Thông tin thêm...

7zx macosx

Kết quả tìm kiếm
Bảng mô tả có chứa

7zx macosx

Tiêu đề bổ sung có chứa

7zx macosx