Nhãn removal

 • Malwarebytes Anti-Malware 3.4.5.2467
  Hơn

  Malwarebytes Anti-Malware 3.4.5.2467

  Malwarebytes - 21,8MB - Freeware -
  Bạn đã bao giờ xem xét những gì làm cho một ứng dụng chống phần mềm độc hại có hiệu quả? Hiện tại Malwarebytes đã tạo ra một ứng dụng dễ dàng sử dụng, đơn giản, và hiệu quả anti-malware. Thông tin thêm...
 • FastStone Image Viewer 6.4
  Hơn

  FastStone Image Viewer 6.4

  FastStone Soft - 5MB - Freeware -
  FastStone Image Viewer là một trình duyệt hình ảnh nhanh, ổn định, người dùng thân thiện, chuyển đổi và biên tập viên. Đô thị này có một mảng tốt đẹp của tính năng bao gồm hình ảnh xem, quản lý, so sánh, loại bỏ mắt đỏ, gửi email, thay đổi … Thông tin thêm...
 • vLite 3.3.2.710
  Hơn

  vLite 3.3.2.710

  Dino Nuhagic (nuhi) - Freeware -
  vLite là một công cụ để tuỳ chỉnh cài đặt Windows Vista trước khi thực sự có thể cài đặt nó.Tính năng chính là: hotfix, gói ngôn ngữ và trình điều khiển tích hợp thành phần diệt không giám sát thiết lập tinh chỉnh split/merge Vista cài đặt … Thông tin thêm...
 • Ad-Aware 11.8
  Hơn

  Ad-Aware 11.8

  Lavasoft - Shareware -
  Ad-Aware là một tấm chắn mạnh mẽ chặn phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp từ cài đặt trên máy tính của bạn và ăn cắp thông tin cá nhân của bạn. Thông tin thêm...
 • Privacy Guardian 5.0
  Hơn

  Privacy Guardian 5.0

  PC Tools - 3,8MB - Shareware -
  Privacy Guardian is a safe and easy-to-use privacy protection tool that securely deletes online Internet tracks and program activity records that are stored in your browser and other hidden files on your computer.Privacy Guardian … Thông tin thêm...
 • FreeFixer 1.16
  Hơn

  FreeFixer 1.16

  FreeFixer - 0,6MB - Freeware -
  FreeFixer lets you to Delete Potentially Unwanted Software from Your Computer. It is a general purpose removal tool made for for PC users which lets them removed potentially unwanted software such as adware, viruses, Trojans, worms and … Thông tin thêm...
 • Vit Registry Fix Free 12.8.4
  Hơn

  Vit Registry Fix Free 12.8.4

  VITSOFT - 3,7MB - Freeware -
  Vit Registry Fix - the powerful program for cleaning of the register from errors and the out-of-date data. The program possesses a powerful automatic resource of scanning and removal of errors of the most different types. Thông tin thêm...
 • PC Tools Spyware Doctor 9.1.0.2900
  Hơn

  PC Tools Spyware Doctor 9.1.0.2900

  PC Tools - 32,6MB - Shareware -
  The NEW Spyware Doctor is the most awarded spyware remover available, and is recommended by experts and editors around the world as the best Anti-Spyware software. Thông tin thêm...
 • Internet Security 8.0
  Hơn

  Internet Security 8.0

  The NEW Internet Security is the most awarded spyware remover available, and is recommended by experts and editors around the world as the best Anti-Spyware software. Thông tin thêm...
 • Adware Killer 6.0.18
  Hơn

  Adware Killer 6.0.18

  greenray - Shareware -
  Free Spyware and Adware Detection & Removal Software.Provides a real-time protection solution against spyware & adware.Adware Killer detects and remove a multitude of spyware, adware, Trojan horses, keyloggers, and trackware … Thông tin thêm...