Nhãn hidden

  • FastStone Image Viewer 6.4
    Hơn

    FastStone Image Viewer 6.4

    FastStone Soft - 5MB - Freeware -
    FastStone Image Viewer là một trình duyệt hình ảnh nhanh, ổn định, người dùng thân thiện, chuyển đổi và biên tập viên. Đô thị này có một mảng tốt đẹp của tính năng bao gồm hình ảnh xem, quản lý, so sánh, loại bỏ mắt đỏ, gửi email, thay đổi … Thông tin thêm...