HDD Regenerator 20.11.11

HDD Regenerator 20.11.11

Dmitriy Primochenko - 7,9MB - Demo
Ổ đĩa cứng là một phần không thể thiếu của mỗi máy tính. Nó lưu trữ tất cả các thông tin của bạn. Một trong những lỗi phổ biến nhất của ổ đĩa cứng là các lĩnh vực xấu trên bề mặt đĩa. Các lĩnh vực xấu là một phần của bề mặt đĩa chứa không thể đọc được, nhưng thường cần thiết thông tin. Là kết quả của các lĩnh vực xấu, bạn có thể có những khó khăn để đọc và sao chép dữ liệu từ đĩa của bạn, Hệ thống điều hành của bạn trở nên không ổn định và cuối cùng máy tính của bạn có thể không thể khởi động hoàn toàn. Khi một ổ đĩa cứng bị hư hỏng với lĩnh vực xấu, đĩa không chỉ trở nên không phù hợp cho sử dụng, nhưng cũng bạn có nguy cơ mất thông tin được lưu trữ trên nó. Ổ cứng Regenerator có thể sửa chữa hư hỏng đĩa cứng mà không ảnh hưởng hoặc thay đổi dữ liệu hiện có. Kết quả là, trước đó không đọc được và không thể tiếp cận thông tin được phục hồi.